Contacteer ons vrijblijvend

Uw naam:

Email adres:

Telefoonnummer(optioneel):

Bericht:

Een overzicht van onze dienstenExpertAdvice is een deskundigen bureau te Gent, dat zich toespitst op totaaloplossingen voor particulier en industrie.

We bieden oplossingen aan bedrijven, organisaties en particulieren met accidentele en structurele technische problemen, en lossen deze op met aandacht voor mens en milieu.

We doen vaststellingen waarbij de toestand wordt geregistreerd met het oog op latere acties zoals dringende maatregelen en doen de nodige stappen bij verzekeringsmaatschappijen.

We werken minnelijke schikkingen uit met andere partijen en verzekeringsmaatschappijen.

We maken technische dossiers op waarin alle registraties en feiten worden opgeslagen, die dan tot een juridisch document kunnen worden omgevormd.